Debatmøde med Sara Vafai-Blom

Recovery - Hvad betyder det, og hvad kan være en hjælp på vejen?
Ved Kultursociolog og psykoterapeut Sara Vafai-Blom.

Sara har selv erfaringer med recovery, fordi hendes datter har kæmpet sig ud af svære psyko-sociale lidelser, og Sara har været en central rejseledsager på denne tur.

På denne debataften, vil Sara tage afsæt i recovery-forskningens resultater. Hun vil fortælle om hvad forskningen peger på som elementer, der ser ud til at indgå på  afgørende måder i mange menneskers vej mod at komme sig.

Som deltager vil du få mulighed for at kortlægge dine egne erfaringer med de elementer, der nævnes. Du vil også få materiale med hjem til videre arbejde med at danne dig overblik over den recoveryproces du er en del af enten som pårørende eller som hovedperson. Du vil kunne bruge materialet som afsæt til samtaler med andre om den proces du er involveret i, og til i højere grad selv at opleve at du kan tage styring.

Sara har undervist på pædagoguddannelsen, lavet udviklingsprojekter i socialpsykiatrien og i sit nuværende arbejde som psykoterapeut deltager hun i recoveryprocesser med både pårørende og mennesker, der er ramt af psyko-sociale lidelser. Sara har skrevet bogen "Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig" Wadskjær forlaget 2021.

Undervisningssted

Fountain House
Teglværksgade 22
2100 København Ø
Kantinen

Praktisk information

Hold nr:
22005

Pris

Almen
DKK 125,00
Handicap
DKK 50,00
Handicap øvrige kommuner
DKK 50,00
PEA Øvrige Kommuner
DKK 50,00