Kurser

Praktiske oplysninger

Små hold - hensyntagende undervisning

Vores kurser gennemføres på små hold (højst 8 deltagere), fordi der tages hensyn til deltagernes særlige behov i forhold til undervisningen. 

Ud for holdet er der en farvet streg, der indikerer følgende:

GUL:  Få pladser tilbage
RØD: Ikke flere pladser. Tilmeld dig alligevel og kom på venteliste.

Hvem kan deltage?

Kurserne er målrettet psykisk sårbare mennesker. Det betyder, at man selv skal have en oplevelse af, at man står med nogle psykiske udfordringer, der gør, at man ikke kan deltage på et almindeligt hold. Deltagelse på holdet kræver derfor også, at der underskrives en tro-og loveerklæring. Hvis du modtager pension, efterløn, arbejdsløshedsunderstøttelse, SU eller kontanthjælp, skal vi desuden have en kopi af dokumentation for din indtægt for at få tilskud fra Københavns Kommune. 


Få indflydelse

Du kan altid komme med gode forslag til både kurser og debatarrangementer, som bestyrelsen derefter tager stilling til. Det er desuden muligt at oprette kurser løbende, hvis der er interesse for det. Det betyder, at hvis du kan samle en gruppe på mindst fem kursister til et givent emne, vil vi gerne oprette et kursus til jer.

Du kan sende dine forslag til skoleleder Henriette Lykke på kontor@aftenskolenfh.dk.