Støt os

Aftenskolen Fountain House er en lille skole med et stort hjerte, som når ud til mange mennesker med psykisk sårbarhed.

Du kan støtte os med et valgfrit beløb og dermed hjælpe os med at tilbyde et berigende tilbud til psykisk sårbare. Nu tænker du måske: ”Hvad kan mine 200 kroner nytte? Kan de virkelig gøre en forskel?”. Men det kan de. Med din hjælp kan vi blive ved med at holde deltagergebyret på et leje, der gør det muligt for vores kursister, som er blandt dem i vores samfund med den laveste indkomst, at deltage og få det bedre. Deltagelse på vores kurser kan for vores kursister virkelig gøre en forskel. Med dit bidrag kan vi hjælpe med at bygge den ramme, der gør det muligt at bygge relationer og forhindre ensomhed. Ved hjælp af de færdigheder og den viden kursisterne opnår gennem deltagelse på kurserne, har de mulighed for at få styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af.

Vær med til at gøre en forskel. 

MobilePay: 39638
Skriv "Donation" i beskedfeltet. 

Er I en virksomhed, som ønsker at støtte os, tilbyder vi at lave et opslag til Facebook, Instagram og LinkedIn med en lille artikel om jer, og hvorfor I har valgt netop at støtte os.


HVOR MANGE GØR BRUG AF AFTENSKOLEN HVERT ÅR?
Vi har 270 kursister om året, og vi har mellem 300 og 400 deltagere til vores debatarrangementer.

Kurserne giver mulighed for at opleve fællesskab og skabe nye relationer omkring en fælles interesse. Mulighed for at få ny viden, for at få ny færdigheder, for at fordybe sig og opleve, at man er andet end sin sygdom – at der stadigt er et liv, der kan leves og fyldes med mening og glæde.

- Lene, kursist i Aftenskolen i Fountain House