Aftenskolen i Fountain House

Aftenskolen i Fountain House arrangerer kurser og debatmøder for folk med psykiske udfordringer.

Aftenskolens formål er at tilbyde undervisning og arrangementer, der opleves relevante, meningsfyldte og inkluderende. Herigennem sigtes mod at styrke den enkeltes trivsel og livskvalitet med øget livsmestring og deltagelse i samfundslivet som følge. 

Vores kurser tager udgangspunkt i ønsker fra kursister og medlemmer af Fountain House og rummer faglige, fysiske og kreative fag. De tilrettelægges, så de bedst muligt tilgodeser de udfordringer, man som psykisk sårbar kan have. Det betyder for eksempel, at undervisningen foregår i mindre grupper (5-8 deltagere) og afholdes i trygge rammer i Fountain House' lokaler. Undervisningen varetages af eksterne undervisere, der har erfaring med målgruppen. 

Aftenskolen står desuden for en række debatmøder, hvor relevante emner tages op til debat. 

Aftenskolen hører til i Fountain House, som er et rehabiliteringstilbud for mennesker med psykiske udfordringer. Deltagelse i kurser eller debatarrangementer kræver ikke medlemskab af Fountain House, men du er altid velkommen til at kontakte os for en introsamtale. 

Vi er medlem af Dansk Oplysnings Forbund.

dof