Formål

Vores formål er at udbyde folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende arrangementer for mennesker med psykiske vanskeligheder uden misbrug som primær problemstilling.

Målet med Aftenskolens aktiviteter er at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder med henblik på at styrke den enkeltes evner og lyst til at tage ansvar for eget liv samt til at deltage aktivt i samfundslivet.

dof