Aftenskolen i Fountain House

Aftenskolen i Fountain House arrangerer undervisning for mennesker, som er psykisk sårbare eller med psykisk lidelse. Debatarrangementerne er for alle.

Aftenskolens formål er at tilbyde undervisning og arrangementer, der opleves relevante, meningsfyldte og inkluderende. Herigennem sigtes mod at styrke den enkeltes trivsel og livskvalitet med øget livsmestring og deltagelse i samfundslivet som følge. 

Kurserne er en bred vifte af kreativ undervisning i skrivekunst, keramik, fotografi, billedkunst, musik, kunsthåndværk, makeup og egenomsorg og meget mere. 

Vores kurser tilrettelægges sådan at undervisningen foregår i mindre grupper (5-8 deltagere) og afholdes i trygge rammer i Fountain House' lokaler eller i Den Sociale Blomsterhave. Undervisningen varetages af eksterne undervisere, der har erfaring med målgruppen. 

Aftenskolen står desuden for en række debatmøder, hvor relevante emner tages op til debat. 

Skabertrang er et kreativt værksted og fællesskab i Aftenskolen Fountain House, støttet af TrygFonden og Vellivforeningen. Tilmelding: kontor@aftenskolenfh.dk.

I efteråret, fra september-december 2023 starter fotokunstforløbet 'At Røre' støttet af Statens Kunstfond for unge psykisk sårbare i alderen 18-25 år. Tilmelding: henriettelykke@aftenskolenfh.dk.

Aftenskolen hører til i Fountain House, som er et rehabiliteringstilbud for mennesker med psykiske udfordringer. Deltagelse i kurser eller debatarrangementer kræver ikke medlemskab af Fountain House, men du er altid velkommen til at kontakte os for en introsamtale. 

Vi er medlem af Dansk Oplysnings Forbund.

”Et fællesskab, hvor jeg føler mig forbundet med ligesindede, meningsfuldhed i en til tider sårbar hverdag, struktur og indhold, inspiration, øget kreativitet.”

 

”Det betyder rigtigt meget at være i et afslappet fællesskab, hvor der både er plads til at være super produktiv og kreativ, men også bare til at være i. Det betyder generelt rigtigt meget at være i fællesskaber for psykisk sårbare, da det skaber et frirum, hvor der er plads til sårbarheden uden at den behøver at være i centrum.”

- Udtalelser fra deltagere i det kreative værksted og fællesskab Skabertrang, støttet af midler fra Trygfonden og Vellivforeningen.

Vores formål

Vores formål er at udbyde folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende arrangementer for mennesker med psykiske vanskeligheder uden misbrug som primær problemstilling.

Målet med Aftenskolens aktiviteter er at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder med henblik på at styrke den enkeltes evner og lyst til at tage ansvar for eget liv samt til at deltage aktivt i samfundslivet.