Aftenskolen i Fountain House

Aftenskolen i Fountain House arrangerer kurser og debatmøder for folk med psykiske udfordringer.

Aftenskolens formål er at tilbyde undervisning og arrangementer, der opleves relevante, meningsfyldte og inkluderende. Herigennem sigtes mod at styrke den enkeltes trivsel og livskvalitet med øget livsmestring og deltagelse i samfundslivet som følge. 

Vores kurser tager udgangspunkt i ønsker fra kursister og medlemmer af Fountain House og rummer faglige, fysiske og kreative fag. De tilrettelægges, så de bedst muligt tilgodeser de udfordringer, man som psykisk sårbar kan have. Det betyder for eksempel, at undervisningen foregår i mindre grupper (5-8 deltagere) og afholdes i trygge rammer i Fountain House' lokaler. Undervisningen varetages af eksterne undervisere, der har erfaring med målgruppen. 

Aftenskolen Fountain House tilbyder fra januar 2023 pårørendeforløb, som almen hold. Det betyder at alle kan tilmelde sig pårørendeforløb, som består af tre workshops af underviser Sara Vafai-Blom. At udbyde forløb for pårørende er et hjertebarn, som vi er stolte af at kunne tilbyde. At have psykiske udfordringer påvirker familie, venner og netværk. Her er en mulighed for at møde andre pårørende og få nogle redskaber med hjem.

Aftenskolen står desuden for en række debatmøder, hvor relevante emner tages op til debat. 

Aftenskolen hører til i Fountain House, som er et rehabiliteringstilbud for mennesker med psykiske udfordringer. Deltagelse i kurser eller debatarrangementer kræver ikke medlemskab af Fountain House, men du er altid velkommen til at kontakte os for en introsamtale. 

Vi er medlem af Dansk Oplysnings Forbund.

Kurserne giver mulighed for at opleve fællesskab og skabe nye relationer omkring en fælles interesse. Mulighed for at få ny viden, for at få ny færdigheder, for at fordybe sig og opleve, at man er andet end sin sygdom – at der stadigt er et liv, der kan leves og fyldes med mening og glæde. Hvad enten det er glæde over musik, keramik eller filosofi. Netop oplevelsen af glæde og mening spiller en væsentlig rolle i processen med at komme sig og få det bedre.

- Lene, kursist i Aftenskolen i Fountain House

Vores formål

Vores formål er at udbyde folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende arrangementer for mennesker med psykiske vanskeligheder uden misbrug som primær problemstilling.

Målet med Aftenskolens aktiviteter er at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder med henblik på at styrke den enkeltes evner og lyst til at tage ansvar for eget liv samt til at deltage aktivt i samfundslivet.