Aftenskolens Kerneprincipper

1. Individuel udvikling i et rummeligt læringsfællesskab

Den enkelte kursist har mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt samtidig med at være en del af et rummeligt fællesskab.

2. Individuelt tilpasset læringsmiljø i små fællesskaber 

Undervisningen er tilpasset den enkelte kursist ved særligt tilrettelagt undervisning for voksne, fra  18 år, med psykiske udfordringer. Holdene er på 5-8 kursister.

3. Der skabes værdi, når medmenneskelighed og ligeværdighed er i fokus 

Aftenskolen Fountain House understøtter et omsorgsfuldt ligeværdigt læringsmiljø under DOF.

4. Kreativ, faglig udvikling og udfoldelse

Et udvalg af kurserne er kreative kunstneriske fag, der styrker den enkelte kursists kreative udtryk og udvikling. Kurser tilbydes i kategorierne: kommunikation, sundhed, selvpleje, personlighedsudvikling, teknik og håndværk. Herudover udbydes det kreative værksted Skabertrang og andre projekter, som søges med særskilte midler.

5. Aftenskolen Fountain House understøtter ny viden og nye udtryk, værker og produkter Undervisningen understøtter en anerkendende tilgang og opdagelsen af kursisternes udøvende udtryk/egen viden og livsfortællinger, som kursisten måske ikke er bevidst om eller har haft mulighed for at udtrykke, før deltagelse i undervisningen.

6. Professionelle undervisere med erfaring med psykisk sårbare 

Vores undervisere har en professionel baggrund med udøvende kunstnerisk virke eller faglig indsigt i deres fag samt erfaring med målgruppen.

7. Debatskabende arrangementer 

Der er 8-10 debatarrangementer årligt. Medspiller i samfundsdebatten med aktuelle relevante emner bl.a. indenfor psykiatrien.

8. Undervisningen understøtter hverdagsmestring 

Underviserne er opmærksomme på kursisternes udfordringer i hverdagen. Gennem opgaver, deltagelse og kommunikation er fokus på at lette det svære i hverdagen. Styrker strukturen i kursistens hverdag til øget livsmestring.

9. Styrker kursistens ressourcer i uddannelse og mulig arbejdsmæssig funktion 

Deltagelse i undervisningen kan føre til ansøgninger, udstillinger, udfærdigelse af portfolio eller værker til at ansøge om optagelse på uddannelser. Praktik, frivilligt arbejde og Peer-to-Peer indgår.

10. Udvikling af kunstbaserede tilgange og samarbejder 

Crafts psychology, participatory art og skiftet mellem kunstbaserede modaliteter er en del af udviklingen i Aftenskolen Fountain House. Målet er at styrke samarbejdet med andre aftenskoler og organisationer, som arbejder med samme målgruppe.