Dokumentation for indtægt

For at få tilskud fra Københavns Kommune er det nødvendigt, at vi ser dokumentation for din indtægt, hvis du én af følgende modtager:

  • pension
  • efterløn
  • arbejdsløshedsunderstøttelse
  • SU
  • kontanthjælp

Du kan enten maile en kopi eller et billede af din dokumentation til kontor@aftenskolenfh.dk. Dokumentationen skal have tydeligt navn og/eller CPR-nr. samt navnet på ydelsen.

Alternativt kan du medbringe dokumentationen på første mødegang. Hvis du har brug for hjælp til at finde det, kan du tage dit NemID med første gang, og så hjælper vi dig gerne.