Deltagertyper

Vores hold tilrettelægges altid som 'handicap'-hold, hvilket betyder, at du skal have en psykisk sårbarhed, der gør, at du har brug for hensyntagende undervisning.

Der er tre valgmuligheder:

PEA (handicap): KBH er for dig, der modtager folkepension, førtidspension, modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælpsmodtagere, efterlønsmodtagere, lærlinge, der kan fremvise underskrevet uddannelsesaftale, studerende, der kan dokumentere, at de modtager SU, og bor i Københavns Kommune

PEA (handicap): andre kommuner er for dig, der modtager pension, efterløn, arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælp eller SU og bor i en anden kommune end Københavns Kommune.

Handicap (KBH) er for dig, der har anden indtægt end ovennævnte (heriblandt sygedagpenge og barselsdagpenge, uddannelseshjælp, ressourceforløb eller er i arbejde)

Det er vigtigt, at du vælger den korrekte deltagertype, når du tilmelder dig, samt at du oplyser samme deltagertype, når du udfylder tro- og loveblanketten på første mødegang. Det er nemlig afgørende for, at vi kan få tilskud fra Københavns Kommune og blive ved med at tilbyde kurser til en lav pris.