Fountain House

Fountain House er et tilbud på Østerbro, hvor mennesker med psykiske lidelser i alderen 18-60 år kan genfinde og udvikle deres evner og ressourcer i deres helt eget tempo ved at indgå i en meningsfuld hverdag med fokus på arbejde, uddannelse og relationer. 

I Fountain House arbejder medlemmer og medarbejdere sammen om husets arbejdsopgaver og indgår i beslutningsprocesser på lige fod. Medlemskab af huset er gratis, frivilligt og tidsubegrænset.

Vi mener, at alle kan komme sig, få det bedre og komme videre i livet ved hjælp af meningsfyldte relationer, fællesskaber og arbejde.

Fountain House har ikke kun fokus på en hverdag med arbejde og undervisning, men i høj grad også på sociale aktiviter. Det er sjovt at komme i huset, og man risikerer at få nye venner.
Vi arrangerer fester, fællesløb og udflugter på tværs af husets afdelinger.

 

Husets afdelinger

Huset består af fire forskellige afdelinger, der hver især er målrettet forskellige aldersgrupper og livssituationer.

Kernehuset er et arbejdsfællesskab for mennesker fra 18-60 år, der i en kortere eller længere periode ønsker en struktureret hverdag med små og store arbejdsopgaver enten på vores Kontor eller i vores Køkken.

Bogstøtten tilbyder studievejledning og studiemiljø til studerende samt mulighed for at indgå i en arbejdsgruppe, hvis man holder pause fra sin uddannelse.

Ungehuset Fontana er et tilbud til unge fra 18-25 år, der har behov for en struktureret hverdag med undervisning, praktiske opgaver og sociale aktiviteter.

Fontanaskolen – STU er en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge fra 16-25 år.